افتخارات و گواهینامه ها

شرکت پاک اندیشان در طول سال های فعالیت خود به سبب کیفیت تولید محصولات و مدیریت شرکت مفتخر به دریافت گواهینامه ها و افتخارات ذیل گشته است.

گواهینامه CE برای پهن کن اتوماتیک
گواهینامه ثبت اختراع دستگاه پهن کن خمیر نان
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت
گواهینامه استاندارد تولید دستگاه پهن کن اتوماتیک خمیر نان
صادر کننده شایسته استان در سال ۹۵
گواهینامه ارزیابی کیفیت
واحد صنعتی برگزیده HSEE
کسب گواهی استاندارد ایران
استاندارد ایران
کارآفرین نمونه استان در سال ۹۵
واحد نمونه صنعتی در سال ۹۵
صادر کننده شایسته استان در سال ۹۶
اولین واحد تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد
کنگره ملی مدیران پاسخگو
بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن
واحد نمونه استاندارد آذربایجان غربی
تولید کننده نمونه آذربایجان غربی
واحد نمونه استان آذربایجان غربی
واحد نمونه صنعتی در زمینه صنایع فلزی

افتخارات

شرکت پاک اندیشان در طول سال های فعالیت خود مختفر به دریافت تندیس های ذیل گشته است.
دریافت لوح سپاس به عنوان اولین واحد تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد برای فرآورده دستگاه پهن کن اتوماتیک در سال ۱۳۹۰
واحد صنعتی نمونه استان در صنایع فلزی سال ۱۳۹۰
واحد نمونه کیفی استان در سال ۱۳۹۰
دریافت تندیس از کنگره ملی بزرگان پاسخگویی به مشتری و رضایتمندی مشتری در سال ۱۳۹۱
واحد نمونه صنعتی کشور در سال ۱۳۹۵
واحد صنعتی برگزیده دارای عملکرد مثبت در زمینه HSEE در سال ۱۳۹۵
کارآفرین نمونه استان در سال ۱۳۹۵
فعال برتر اقتصادی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۶

ورود

بازیابی رمز عبور