افتخارات و گواهینامه ها

پاک اندیشان

شرکت پاک اندیشان در طول سال های فعالیت خود به سبب کیفیت تولید محصولات و مدیریت شرکت مفتخر به دریافت گواهینامه ها و افتخارات ذیل گشته است.

گواهینامه ها

گواهینامه سی ای اروپا

گواهینامه CE اروپا

استاندارد اروپا
گواهینامه-توووف

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

ISO 9001
گواهینامه استاندارد اجباری سایر ماشین آلات پاک اندیشان

گواهینامه استاندارد اجباری

ماشین آلات، وسایل و تجهیزات خط تولید نان های حجیم و نیمه حجیم
گواهینامه ثبت اختراع

گواهینامه ثبت اختراع

دستگاه پهن کن خمیر نان
گواهینامه استاندارد اجباری فرها

گواهینامه استاندارد اجباری فرها

تولید دستگاه های فر پخت نان با حرارت غیرمستقیم

افتخارات

واحد نمونه صنعتی سال 95

واحد نمونه صنعتی

روز ملی صنعت و معدن سال 95
جایزه ملی کیفیت ایران

جایزه ملی کیفیت ایران

گواهینامه ارزیابی کیفیت
واحد برگزیده HSEE

واحد صنعتی برگزیده

HSEE
Health، Safety، Environment، Energy
tandis

لوح سپاس

اولین واحد تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد
کسب گواهی استاندارد ایران

لوح سپاس استاندارد ایران

استان آذربایجان غربی سال 1397
لوح سپاس یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر

کارآفرین نمونه استان در سال 95

لوح سپاس یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر
پنجمین نمایشگاه صنعت نان

لوح سپاس

پنجمین نمایشگاه صنعت نان
صادرکننده نمونه 1

صادر کننده شایسته

استان آ.غ در سال 95
واحد نمونه صنعتی در سال 96

صادر کننده شایسته

استان آ.غ در سال 96
دوازدهمین نمایشگاه صنایع غذایی

لوح سپاس

دوازدهمین نمایشگاه صنعت نان
کنگره ملی مدیران پاسخ گو
کنگره ملی مدیران پاسخگو
بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن سال 95
بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن
واحد نمونه استاندارد 1
واحد نمونه استاندارد آذربایجان غربی
تولید کننده نمونه استان آذربایجان غربی
تولید کننده نمونه آذربایجان غربی
واحد نمونه استانی
واحد نمونه استان آذربایجان غربی
واحد نمونه صنعتی در زمینه صنایع فلزی
واحد نمونه صنعتی در زمینه صنایع فلزی

افتخارات

شرکت پاک اندیشان در طول سال های فعالیت خود مختفر به دریافت تندیس های ذیل گشته است.
دریافت لوح سپاس به عنوان اولین واحد تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد برای فرآورده دستگاه پهن کن اتوماتیک در سال 1390
واحد صنعتی نمونه استان در صنایع فلزی سال 1390
واحد نمونه کیفی استان در سال 1390
دریافت تندیس از کنگره ملی بزرگان پاسخگویی به مشتری و رضایتمندی مشتری در سال 1391
واحد نمونه صنعتی کشور در سال 1395
واحد صنعتی برگزیده دارای عملکرد مثبت در زمینه HSEE در سال 1395
کارآفرین نمونه استان در سال 1395
فعال برتر اقتصادی استان آذربایجان غربی در سال 1396
روز صنعت و معدن

ورود

بازیابی رمز عبور