افتخارات و گواهینامه ها

شرکت پاک اندیشان در طول سال های فعالیت خود به سبب کیفیت تولید محصولات و مدیریت شرکت مفتخر به دریافت گواهینامه ها و افتخارات ذیل گشته است.

گواهینامه CE برای پهن کن اتوماتیک
گواهینامه ثبت اختراع دستگاه پهن کن خمیر نان
گواهینامه-توووف

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت
گواهینامه استاندارد تولید دستگاه پهن کن اتوماتیک خمیر نان
صادر کننده شایسته استان در سال 95
گواهینامه ارزیابی کیفیت
واحد صنعتی برگزیده HSEE
کسب گواهی استاندارد ایران
استاندارد ایران
کارآفرین نمونه استان در سال 95
واحد نمونه صنعتی در سال 95
صادر کننده شایسته استان در سال 96
اولین واحد تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد
کنگره ملی مدیران پاسخگو
بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن
واحد نمونه استاندارد آذربایجان غربی
تولید کننده نمونه آذربایجان غربی
واحد نمونه استان آذربایجان غربی
واحد نمونه صنعتی در زمینه صنایع فلزی

افتخارات

شرکت پاک اندیشان در طول سال های فعالیت خود مختفر به دریافت تندیس های ذیل گشته است.
دریافت لوح سپاس به عنوان اولین واحد تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد برای فرآورده دستگاه پهن کن اتوماتیک در سال 1390
واحد صنعتی نمونه استان در صنایع فلزی سال 1390
واحد نمونه کیفی استان در سال 1390
دریافت تندیس از کنگره ملی بزرگان پاسخگویی به مشتری و رضایتمندی مشتری در سال 1391
واحد نمونه صنعتی کشور در سال 1395
واحد صنعتی برگزیده دارای عملکرد مثبت در زمینه HSEE در سال 1395
کارآفرین نمونه استان در سال 1395
فعال برتر اقتصادی استان آذربایجان غربی در سال 1396

ورود

بازیابی رمز عبور