افتخارات گواهینامه ها

WELCOME

گواهینامه ها

کسب گواهینامه ها و استاندارد های معتبر ملی و بین المللی 

گواهینامه مدیریت کیفیت

ISO 9001

_
ISO 9001

گواهینامه استاندارد اروپا

نشان CE

_
گواهینامه-سی-ای-اروپا---3-سال-2020

نشان استاندارد ملی ایران

فر

_
گواهی-نامه-استاندارد-اجباری-فرها

نشان استاندارد ملی ایران

سایر دستگاه ها

_
گواهی-نامه-استاندارد-اجباری-سایر-ماشین-آلات-پاک-اندیشان
WELCOME

افتخارات

شرکت پاک اندیشان در طول سال های فعالیت خود مفتخر به دریافت تندیس های ذیل گشته است.

WELCOME
  • دریافت لوح سپاس به عنوان اولین واحد تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد برای فرآورده دستگاه پهن کن اتوماتیک در سال ۱۳۹۰
  • واحد صنعتی نمونه استان در صنایع فلزی سال ۱۳۹۰
  • واحد نمونه کیفی استان در سال ۱۳۹۰
  • دریافت تندیس از کنگره ملی بزرگان پاسخگویی به مشتری و رضایتمندی مشتری در سال ۱۳۹۱
  • واحد نمونه صنعتی کشور در سال ۱۳۹۵
  • واحد صنعتی برگزیده دارای عملکرد مثبت در زمینه HSEE در سال ۱۳۹۵
  • کارآفرین نمونه استان در سال ۱۳۹۵
  • فعال برتر اقتصادی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۶

واحد برگزیده صنعتی ۹۵

_
واحد-نمونه-صنعتی-سال-95

صادرکننده شایسته ۹۵

_
صادرکننده-شایسته-95

تندیس جشنواره کارآفرینی

_
تندیس-جشنواره-کارآفرینی

لوح جشنواره کارآفرینان برتر

_
لوح-سپاس-یازدهمین-جشنواره-کارآفرینان-برتر

بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن

_
تندیس-بزرگداشت-روز-ملی-صنعت-و-معدن

تندیس روز جهانی استاندارد

_
تندیس-روز-جهانی-استاندارد

پنجمین نمایشگاه صنعت نان

_
تندیس-بزرگداشت-روز-ملی-صنعت-و-معدن

دوازدهمین نمایشگاه صنایع غذایی

_
دوازدهمین-نمایشگاه-صنایع-غذایی
برای کسب راهنمایی با یک کلیک تماس بگیرید