برای تهیه نان ها آرد های مختلفی وجود دارد
تصویری از چهار نوع آرد مختلف

آرد

انواع آرد

انواع آرد بر اساس پارامتر های مختلفی می تواند دسته بندی شود.

تعریف آرد و انواع مدل ها و ویژگی های آن

مهمترین ترکیب خمیر آرد و همچنین مهمترین ترکیب نان خمیر است.

در حقیقت آرد به پودر یا ذراتی گفته می شود که از خرد کردن و آسیاب کردن دانه های نشاسته ای، غلات، ریشه های زیر زمینی و حبوبات به دست می آید.

اگرچه امروزه انواع نان از آردهای مختلف از جمله جو، چاودار، ذرت و … تهیه میشوند اما ترجیحا آرد گندم برای تولید نان در بسیاری از فرهنگ ها مورد استفاده قرار می گیرد و منظور از آرد در دستورالعمل های غذایی بدون عنوان نوع آن، آرد گندم می باشد.

زیرا آرد سایر غلات یا فاقد گلوتن هستند یا آنکه گلوتن موجود در آن ها بسیار ناچیز می باشد. مهمترین ویژگیهای آرد که می تواند بر روی عمل آوری خمیر و پخت نان و در نهایت کیفیت نان تولیدی اثز گذار باشد عبارتند از:

 • میزان پروتئین آن
 • میزان خاکستر
 • اندازه ذرات آن

پروتئین

پروتئین یکی از مهمترین مشخصه های گندم، هم از نقطه نظر تکنولوژیکی و هم از نظر شیمیایی و ارزش غذایی حائز اهمیت می باشد. عوامل متعددی در میزان پروتئین گندم موثر می باشد مانند عوامل نژادی، میزان بارندگی یا آبیاری در زمان رسیدن، نوع خاک و کوددهی بر حسب میزان پروتئین گندم، آرد به مصارف مختلفی می رسد به طور مثال برای نانهای حجیم و قالبی میزان پروتئین مطلوب بین ۱۲ الی ۱۳ درصد برآورد گردیده است. طبیعتا برای نانهای مسطح که در حقیقت حجیم نبوده و فاقد بافت می باشند میزان پروتئین میتواند در سطح پایینتری قرار گیرد.

در حقیقت عمده ترین فاکتور در بهبود کیفیت آرد و نان، کمیت و کیفیت گلوتن آرد می باشد که در اصل عمده ترین ترکیب پروتئین گندم است. زیرا گلوتن سه برابر وزن خود آب جذب نموده، در اثر عمل اختلاط یک شبکه گلوتنی ایجاد می نماید که در حقیقت خاصیت ویسکوالاستیک خمیر را باعث می شود در عین حال گازهای حاصل از تخمیر را درون خود محبوس می سازد این گازها همراه با بخار آب در مرحله پخت منبسط شده و شبکه گلوتنی را از هم باز می نماید بدین ترتیب حجم و بافت نان را بوجود می آورد. بنابراین آردهایی که برای تهیه انواع نان علی الخصوص نانهای حجیم مانند باگت، تست و همبرگر استفاده می شود میبایست کمیت و کیفیت پروتئین آن در حد مطلوبی باشد که بتواند گازهای حاصل از تخمیر را داخل توده خمیر حفظ نماید.

انواع آرد بر اساس درجه استخراج       نوع مصرف

آرد کامل                                       نان سنگک

آرد تیره                                        نان سنگک

آرد سبوس گرفته                 نان لواش – نان تافتون

آرد ستاره                           نان بربری – نان حجیم

آرد نول                              نان حجیک – شیرینی پزی

طبقه بندی انواع آرد بر اساس میزان درجه استخراج

انواع آرد گندم از نظر مقدار گلوتن با هم تفاوت دارند. آردی که برای تهیه نان از آن استفاده می شود، معمولا میزان گلوتن بالایی داد و همین امر باعث می شود که استحکام نان در کنار تردی آن حفظ شود و نان شکل خود را حفظ نموده و خرد نشود.

آرد هایی که گلوتن موجود در آن ها کمتر است نرم تر بوده و محصول آن ها هم بسیار ترد و آسیب پذیر می باشد. مثلا آرد هایی که در تهیه انواع کیک و شیرینی از آن ها استفاده می شوند کمترین میزان گلوتن را داشته و همین مسئله سبب تردی و شکننده بودن برخی انواغ شیرینی می شود. آرد هایی که در تهیه پاستا از آن ها استفاده می شود، معمولا گلوتن بیشتری نسبت به آردهای کیک پذی دارند. آرد چند منظوره آرد گندمی است که میزان گلوتن آن متوسط می باشد. از این مدل برای تهیه انواع نان، کیک یا شیرینی در مصارف خانگی استفاده می شود. طرفداران این مدل بسیار زیادند.

گلوتن(gluten) چیست؟

اگر خمیر تهیه شده را با آب یا محلول رقیق نمک شستشو نمائید، بعد از شستشوی کامل و خروج آرد، ته ظرف یک ماده چسبناک می بینید که به آن گلوتن می گویند. این ماده همان چیزی است که باعث چسبندگی خمیر و ورز آمدن آن می شود.

انواع آردها: 

آرد 150: 

آردي است که قسمت کمی از پوسته و جوانه آن گرفته شده باشد.(حداکثر درصد استخراج 93)

آرد 180 یا آرد کامل: 

آردي که شامل قسمت اعظم پوسته و جوانه گندم با حداقل درصد استخراج 97 درصد می باشد.

آرد فوری یا آرد آگلومره: 

آردي که به آسانی و بدون به هم چسبیدن وگلوله شدن، با آب سرد یا گرم مخلوط و خمیر می شود. آرد معمولی این خاصیت را ندارد. براي تهیه این آرد، ابتدا آرد معمولی را خیس می کنند تا ذرات آن به هم بچسبند و دوباره آن را خشک می کنند . ذرات اگلومره خشک شده، داراي اندازه یکنواخت و فاقد غبار و ذرات ریز بوده، به آسانی با آب یا شیر مخلوط می شوند.

آرد تریتیکاله: 

از نظر ویژگی ها و خواص عمل آوري بین آرد گندم و چاودار قرار دارد. آرد تریتیکاله در مقایسه با آرد چاودار، حاوي نشاسته بیشتري بوده، مواد محلول آن کمتر و آمینواسیدهاي آن مورد توجه قرار دارد . آرد تریتیکاله به تنهایی جهت پخت نان مناسب نیست . علت آن به درصد بالاي صدمه دیدگی نشاسته و فعال بودن نسبی آلفا آمیلاز آن مربوط می شود. تریتیکاله بی شتر براي ته یه نان بلغور و نان هاي نازك و مسطح، همچنین محصولات اکسترود شده و غذاي دام و طیور مناسب است.

آرد تیره: 

آردي که از تمام قسمت هاي دانه به غیر از جوانه آن تهیه می شود و جهت تهیه نان هاي تیره اروپایی و نان سنگک مناسب است. درجه استخراج این آرد تا 93 درصد نوسان دارد و سابقاً این آرد را در ایران آرد سنگی یا سنگکی 45 درصد نوسان دارد. خاکستر این آرد از 1/35 تا 1/45 درصد نوسان دارد.

آرد جو: 

آردي که از آسیاب و الک کردن جو بدست می آید.

البته می توان از باقیمانده کارخانجات تهیه جو پوست کنده و یا بلغور جو نیز براي این منظور استفاده کرد.

آرد جوانه گندم: 

آردي که شامل آندوسپرم و جوانه است و سبوس در این گونه آردها وجود ندارد.

آرد خبازی: 

آردي با حدود درجه استخراج 85 درصد قابل استفاده براي نان هاي لواش، تافتون و بربري است.

آرد دست: 

بخشی از آرد مورد استفاده براي تهیه نان است که براي گرد کردن چانه ها بکار می رود.

آرد روشن: 

آردي که قسمت اعظم آن از آندوسپرم گندم تشکیل شده و میزان استخراج آن حداکثر 81 درصد می باشد . این آرد که از قسمت وسیع تري از مغز دانه تهیه می شود به نام آرد ( 505 ) شناخته می شود . خاکستر این آرد حدود 0.70-0.60 درصد است و برای پخت نان های فانتزی مناسب است

آرد سبوس گرفته: 

آردی که 12 درصد از آن سبوس گرفته شده باشد.خاکستر این نوع آرد درحدود 1.2 گرم رصد گرم می باشد

آرد ستاره: 

آردي که از قسمت اعظم اندوسپرم و مقداري از پوسته تهیه شده است. آرد ستاره با درصد سبوس گیري حدود 18 درصد تولید می شود و در جهت برطرف نمودن نیازهاي صنعتی از جمله نان فانتزي و انواع کیک و شیرینی به کار می رود. آرد ستاره در دو گروه مختلف جهت تهیه انواع نان هاي فانتزي، فرآورده هاي حجیم و نیمه حجیم قابل تولید است. این آردها با رنگ، پروتیین و خاکستر مناسب براي تولید محصولات متنوع مورد استفاده قرار می گیرد. محصولات تهیه شده از این آرد داراي بافتی انعطاف پذیر و اسفنجی می باشد. با مصرف این نوع آرد نیاز به مصرف بهبود دهنده ها به حداقل می رسید.

آرد سفید: 

آردي که فقط از آندوسپرم گندم گرفته شده است و نشاسته اي بودن یا نبودن آرد بستگی به این قسمت دارد.

آرد سوخاری: 

آردي که از آرد گندم (حداکثر 80 درصد استخراج) پس از طی مراحل مناسب تخمیر و پخت و یا از خورد کردن و الک کردن انواع نان سوخاري و سفید مانند (نان ساندویچی ، نان سفید ، نان تست ، نان همبرگر ، بروتشن و باکت) تحت شرایط بهداشتی نتیجه می شود

آرد شیرینی پزی: 

آرد سفیدي که از گندم نرم تهیه می شود و مقدار پروتیین آن کم است.

مصرف عمده آن در تهیه شیرینی و کلوچه پزي است.

آرد غلات: 

غلات پودر شده که قسمت عمده آن از آندوسپرم است.

آرد غنی شده: 

آردي که به آن مواد غذایی کم نیاز و ضروري، مثل، ویتامینها یا مواد معدنی افزوده باشند.

در برخی کشورها، اضافه کردن این مواد مغذي به آرد سفید اجباري است.

آرد فوری: 

آردي که به آسانی و بدون به هم چسبیدن وگلوله شدن، با آب سرد یا گرم مخلوط و خمیر می شود. آرد معمولی این خاصیت را ندارد. براي تهیه این آرد، ابتدا آرد معمولی را خیس می کنند تا ذرات آن به هم بچسبند و دوباره آن را خشک می کنند. ذرات اگلومره خشک شده، داراي اندازه یکنواخت و فاقد غبار و ذرات ریز بوده، به آسانی با آب یا شیر مخلوط می شوند.

آرد گندم سیاه: 

آرد تهیه شده از گندم سیاه، که در آلمان و کشورهاي اسکاندیناویی صرف تهیه خمیرهاي ترش می شود. آن را با آرد گندم مخلوط نموده و بعد استفاده می کنند، چون میزان گلوتن آن بسیار پایین است. دسته اي از نان هاي آلمانی هم تماماً از آرد گندم سیاه تهیه می شوند. این نوع آرد در تهیه پنکیک به خصوص در امریکا استفاده می شود. در ژاپن در از آن استفاده می شود. در روسیه این آرد را به کره اضافه کرده و با آن نوعی پنکیک به soba به نام noodle تهیه نوعی درست می کنند که با خاویار مصرف می شود.

آرد نرم: 

آردي که از گندم نرم تهیه می شود.

آرد نول: 

آردي که از قسمت مرکزي آندوسپرم گندم تهیه شده و درجه استخراج سبوس آن بالاي 25 درصد باشد.

 

بهترین آرد برای پخت نان

بسته به نوع نان ای که می خواهید تهیه کنید آرد های مختلفی برای تهیه نان پیشنهاد می شود.

انواع آرد گندم از نظر مقدار گلوتن با هم تفاوت دارند. آردی که برای تهیه نان فانتزی استفاده می شود متفاوت از آرد مناسب برای پخت نان خانگی است.

در زیر به چند مورد از متداول ترین سوالات پاسخ می دهیم:

آرد مناسب برای نان فانتزی

آرد مناسب برای نان فانتزی آردی است که دارای گلوتن زیاد باشد.

بهترین آرد برای پخت نان خانگی

آرد مناسب برای نان فانتزی آردی است که دارای گلوتن متوسط باشد. ولی همپنان بسته به نوع نان می تواند متفاوت باشد.

دلیل پیشنهاد استفاده از آرد با گلوتن متوسط در تهیه نان خانگی محدودیت امکانات در خانه و همچنین حجم خمیرگیری و پخت نان کم نسبت به یک واحد تولید کننده نان است.

همچنین استفاده از آرد سبوسدار به دلیل ارتقای سلامت سبد غذایی خانواده ها برای تهیه نان خانگی توصیه می شود.

 

29 در “آرد”

 • رضا
  رضا
  آبان ۲۷, ۱۳۹۹ در ۰۹:۵۵ 

  متاسفانه هیچ یک از آرد ها و مارک های تجاری در ایران که آرد بسته بندی میکنن چه آرد دولتی و … نانوایی ها آرد هایی به اسم آرد نول و آرد کامل که اصلا پیدا نمیشه در ایران به هیچ عنوان کیفیت ندارند چون در کارخانه ها تا جایی ممکن گلوتن آنها گرفته میشه و جداگانه فروخته میشه و به هیچ عنوان به درد پخت نان نمیخوره و اینقدر مواد آشغال شیمیایی به ترکیبات آرد اضافه میکنند که قطعا همه یکبار تجربه کردند که نان بخورند یا مایع چای یا حتی آب بعدش تناول کنند دچار رفلکس معده میشند و به هیچ عنوان نمیشه با آردی که در ایران هست بدون صد نوع مخمر اشغال جوش و چیز های دیگه نان درست کرد میشه یه تپه خمیر داغ شده اما شما پاشید برید همین بغل گرجستان آب و آرد قاطعی کنید نانی به شما میده که با 100 تا مخمر با آرد های ایرانی بزنید در نمیاد مردم ایران به شما یک عمر آشغال کثافت آرد سمی دادند حتی طعم واقعی نان هم نمیدانید حالا در این وبسایت های کذا کذا بیاید بگید بهترین آرد اینه اونه آدم خندش میگیره مگر اینکه سر ته شما هم به بسیج سپاه وصل باشه

  1. پاک اندیشان
   پاک اندیشان
   آبان ۲۷, ۱۳۹۹ در ۱۲:۳۶ 

   ما از میان آرد های موجود در بازار ایران که برای نانوایان و قنادان عزیر قابل تهیه هست و بر اساس اطلاعات ای که داریم اقدام به انتشار مطالب می کنیم.
   کسانی که از آرد های مختلف استفاده کردن قطعا شاهد تفاوت آرد های مختلف موجود در سطح بازار بودن و به طور تجربی قابل آزمایش هست.

   البته نظر شما محترم هست و بدون هیچ گونه سانسور نظرتون رو منتشر کردیم ولی مستحضر باشید که بهتره انتقادتون رو به صورت سازنده مطرح کنید و اینکه سایت ما رو کذایی خطاب می کنید از لحاظ اخلاقی درست نیست و نباید حق آزادی بیان رو مترادف با آزادی برای توهین به افراد حقیقی یا حقوقی قلمداد کنید.

  2. وطنم پاره تنم
   وطنم پاره تنم
   آبان ۲۸, ۱۳۹۹ در ۰۰:۳۱ 

   آقای محترم . اولا نظراتی رو که افاضه فرمودید حتما با مطالعه و مستند باشه و بدون اهانت به شخص یا گروه خاص ، ثانیا شما اصلا سواد صحبت کردن و تایپ عادی فارسی نداری ، اول تشریف ببرین مکتب خانه نوشتن بیاموزید بعد دم از آرد شناسی و گیر دادن به ارکان نظام بزنید …
   علاقه مند بودن به ایران و اصل نظام جمهوری اسلامی هزار بار بهتر از بی سواد بودن و وابستگی به دشمنان ایران هست . این دشمنی یعنی آب در هاون کوبیدن که جز بیماری و هلاکت برای شما چیز دیگری نخواهد داشت …

   1. پاک اندیشان
    پاک اندیشان
    آذر ۶, ۱۳۹۹ در ۰۹:۲۱ 

    لطفا در ثبت نظرات، از توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی جدا خودداری فرمایید.
    با سپاس، روابط عومی شرکت پاک اندیشان

   2. یاسی
    یاسی
    آذر ۱۰, ۱۳۹۹ در ۱۴:۰۳ 

    سلام . شنیدم واسه پخت نان تنوری باتنور گلی باید از چند نمونه ارد ترکیب کرد . میشه لطفا بگید چه اردهای رو باید باهم ترکیب کنم ؟

   3. نانوا
    نانوا
    بهمن ۸, ۱۳۹۹ در ۱۲:۵۴ 

    ارکان نظام (ع)

   4. محمدرضا
    محمدرضا
    اسفند ۲۲, ۱۳۹۹ در ۱۹:۳۷ 

    آردی حرف بزن فعلا

  3. محمدرضا
   محمدرضا
   اسفند ۲۲, ۱۳۹۹ در ۱۹:۳۵ 

   دمت گرم به خدا گل گفتی خاک زیر پای تو به سر این بعضیا

 • یاسی
  یاسی
  آذر ۱۰, ۱۳۹۹ در ۱۳:۵۲ 

  سلام .واسه پخت نان تنوری با تنور گلی شنیدم باید چند نمونه ارد ترکیب کرد . میشه لطفا بگید چه اردهایی رو‌باید باهم ترکیب کنم ؟

  1. پاک اندیشان
   پاک اندیشان
   آذر ۱۱, ۱۳۹۹ در ۱۶:۵۴ 

   سلام وقت بخیر
   برای پخت نان تنوری می تونید از آرد معمولی لواش (آرد 15%) استفاده کنید.
   در مورد مخلوط کردن آرد هم باید بگیم که به طور کلی اگه آرد یکم قوی تر از ارد معمولی لواش باشه بهتره، حالا این قوی تر کردن می تونه با ترکیب ،رد با آرد های قوی تر دیگه انجام بشه

   1. ناشناس
    ناشناس
    آذر ۱۲, ۱۳۹۹ در ۱۰:۴۴ 

    سپاس از پاسختون . میشه خودتون اردی رو اسم ببرید که ترکیبش با همون ارد لواش که گفتید عالی باشه ؟

    1. سایه
     سایه
     بهمن ۱, ۱۳۹۹ در ۰۰:۴۰ 

     سلام .ممنون از مطلب خوب و سایت مفیدتون.حقیقتا من دنبالِ پاسخ سوالی بودم و به سایت شما هدایت شدم و سوالم اینه که آیا آرد هایی که به فروش میرسه مثل آرد نول حاوی بهبود دهنده هستند ؟و اینکه آسیابِ گندم نیاز به دستگاه خاصی داره(مثلا برای پوسته گیری و سایر مسائلی که احتمالا مطلع نباشم) یا صرفا گندم آسیاب بشه برای تهیه ی نان مناسبه؟

    2. mehrdokht-sadri
     فروردین ۲۶, ۱۴۰۰ در ۱۲:۲۵ 

     درود دوباره ! حیفم آمد دوباره بخاطر اینهمه نظم و کار تمیز و اطاعات مفید قدردانی و سپاسگذاری نکنم و به آن کسانی که با بی ادبی کردن تربیت خانوادهگی شون رو نشون مد دهند که هیچ نشان می دهند که قادر به تشخیص کار درست و خوب از کار بد و بی ارزش هم نیستند .باز هم سپاسگذارم .من داشتم می گشتم یک جایی پیدا کنم که به جای اینکه به من دستور پخت نان را یاد بدهددر باره انواع آرد و مواد و نحوه استفاده از آنها را یاد بدهد که پیدا نمی کردم .دیدن سایت شما ذوق زده ام کرد . باز و باز هم ممنون.

     1. پاک اندیشان
      پاک اندیشان
      فروردین ۲۶, ۱۴۰۰ در ۱۳:۲۳ 

      نظر لطف شماست، امیدواریم در آینده با انتشار مقالات منظم و با کیفیت بتونیم هر چه بیشتر رضایت دوستان و عزیزان رو جلب کنیم

 • یاسی
  یاسی
  آذر ۱۲, ۱۳۹۹ در ۱۰:۴۸ 

  سپاس از پاسختون. میشه خودتون اسمه اردی رو‌بهم‌بگید که بشه باهمون ارد نان لواش۱۵٪ که واسه پخت نان تنوری گفتید ترکیب کنم‌؟

  1. پاک اندیشان
   پاک اندیشان
   آذر ۱۲, ۱۳۹۹ در ۱۵:۲۵ 

   خواهش می کنم در خدمتتون هستیم
   برای تقویت آرد می تونید از گلوتن استفاده کنید – گلوتن رو به آرد 15 درصد اضافه کنید.
   همچنین می تونید از ترکیب آرد 18% و 15% استفاده کنید.
   ما اسم برند خاصی برای ارد رو مطرح نمی کنیم.
   ولی می تونید در بازار هر آردی رو که می خرید درصدش رو از فروشنده بپرسید یا از روی بسته بندی مطالعه کنید.
   نسبت ترکیب آرد ها یا آرد و گلوتن به صورت تجربی و با آزمون و خطا رو می تونید به دست بیارید.
   مستحضر باشید به خاطر دخالت عواملی مثل دما و رطوبت محیط، فصلی که در اون پخت می کنید، شرایط آب و هوایی استان محل پخت و … تاثیر گذار بر کیفیت خمیر هست ارئه درصد دقیق امکان پذیر نیست و با آزمون و خطا قابل حصول هست.

   1. یاسی
    یاسی
    آذر ۱۶, ۱۳۹۹ در ۲۰:۳۲ 

    سپاس از شما

 • Annourriz
  Annourriz
  آذر ۲۶, ۱۳۹۹ در ۱۱:۰۱ 

  Prix Officiel Cialis Pharmacie gypeAssell buy cialis 5mg online Broanorani isotretinoin delivered on saturday Hawaii

 • ناصر
  ناصر
  دی ۲۱, ۱۳۹۹ در ۱۷:۰۹ 

  با سلام و درود به تیم پاک اندیشان,
  متاسفانه فرزند بنده با حساسیت زیاد به گلوتن, از آردهای بدون گلوتن برای تهیه نان استفاده میکنه. خوشبختانه تنوع در آردهای بدون گلوتن امروزه بیشمار است. در اینجا ( آلمان ) آرد بخصوصی وجود داره به نام “Buchweizen” به انگلیسی “Buckwheat Groats” به اسم غله سه گوش. گیاه این غله از خانواده ریواس میباشد.
  میخواستم بدونم آیا در ایران هم این نوع غله مورد استفاده داره و مترادف فارسی ان چیست.
  با تشکر فراوان

 • ناشناس
  ناشناس
  دی ۲۳, ۱۳۹۹ در ۱۷:۰۸ 

  با سلام و خسته نباشید دستتون درد نکنه برای جنابی که اهانت کردن اتفاقا تو اروپاو اون ور اب از این مسایل وجود داره حتی میری دکتر نمیدونن چته کل ایرانیا دنبال دکترای ایرانی هستن انقد ادویه و مواد مصنوعی تو همه چی هست تا وقتی یکم دور نشیو از خوراکی ها ادویه های این کشورا نخوری طعم اصیل مواد و خوراکیو هیچی ایرانو نمیدونی یا شما تازه رفتین اون ور اب هنوز هیچی از اون کشورا نمیدونین یا اینکه خودتونو به گیجی زدین چرا انقد همه چی کشور پیش چشماتون بی ارزشه به خدااون چیزایی که تو ایرانه هیچ جا نمیتونی پیدا کنی من با اردی که شما به اصلاح خوب میدونین کیک درست کردم افتضاح شده ولی تو ایران بدون هیچ موادی یه کیکی میپختم همه دهنشون وا میموند راست میگی مگه اینکه بری از این اردای اماده پخت بخری اونم انقد مواد مصنوعی داره که حتی نمیتونی فکرشو بکنی نگاه به چیزی که رو کاغذ نوشتن نکن اگه یکم بلد باشی با دست زدنو یه ذره مزه کردن میدونی چیا توشه یکم حرمت نگه دارین

 • علی
  علی
  بهمن ۲۴, ۱۳۹۹ در ۰۱:۲۸ 

  درود به شما
  خواستم بدونم برای درست کردن خمیر پیتزا برای مصرف خانگی چه نوع آردی و چه برندی رو خوب می دونید؟
  آرد فله از فانتزی گرفتم خوب در نیومد
  آرد دو صفر با پروتیین 12 درصد هم خوب نشد
  یعنی با ورز دادن یا بی ورز دادن به هیچ عنوان ویژگی کشسانی و الستیکی پیدا نمیکنه
  و ساختار گلوتن شکل نمی گیره و مانند خمیر کیک که با کوچکترین کشش پاره میشه، اونجوری میشه
  ضمنن به آرد مصرفی گلوتن و بهبود دهنده و پودر مالت و حتی ویتامین ث هم افزودم ولی باز هم فرقی نکرد …

  واقعن سپاسگزار میشم اگه راهنمایی کنید و یا برندی از ارد رو برای مصرف خانگی خمیر پیتزا معرفی کنید

  1. سهیلا
   سهیلا
   بهمن ۲۷, ۱۳۹۹ در ۱۵:۰۱ 

   با سلام و خسته نباشید، در پاسخ به دوست عزیز من برای تهیه خمیر پیتزا از آردای بسته بندی سه صفر که تو همه سوپری ها است استفاده می کنم و خیلی هم عالی میشه،حداقل هفته ای یک بار تو خونه پیتزا درست میکنم و هر دفعه هم خمیر خوبی در میاد

  2. پاک اندیشان
   پاک اندیشان
   بهمن ۲۸, ۱۳۹۹ در ۰۸:۱۶ 

   پاسخ جامع به این سول رو باید در قالب یه مقاله براتون منتشر کنیم
   در اولین فرصت مقاله رو به سایت اضافه می کنیم

 • آریمی
  آریمی
  اسفند ۴, ۱۳۹۹ در ۱۲:۰۳ 

  درود بر شما
  متاسفانه در حال حاضر نان با کیفیت تو ایران پخت نمیشه
  اکثر نانوایی‌ها از آرد سفید برای پخت نان سنگک استفاده میکنن و قسمت جالب قضیه اینه که میپرسن سبوس دار میخای ؟
  حجم و وزن نان هم که واقعی نیست و پایین تر از دستورالعمل ابلاغیه
  نان دولتی هم نداریم اگر هم باشه به تعداد اندک و انگشت شمار
  ما هم بین بد و بدتر ،بد رو انتخاب میکنیم که به نام سنگک بهمون میفروشن
  در واقع فقط سنگ داخل تنور واقعیت داره
  ودر خیلی از موارد مصرف همین نان هم معده رو اذیت میکنه
  به هیچ مرجعی هم نمیشه شکایت کرد چون نفعی برای مشتری ندارد بماندکه
  فقط برای دولت درآمدزایی ایجاد میشه
  و نانوا هم نهایت روز بعد شروع میکنه به کلاهبرداری
  مردم هم دیگه عادت کردن ،با عرض پوزش فقط میتونیم بگیم،
  دیگی که برای من نمیجوشه سر…………

 • Annourriz
  Annourriz
  اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۰ در ۲۳:۵۹ 

  Great Job

 • پری
  پری
  اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۰ در ۲۰:۵۰ 

  من در ایران نیستم. میخوام بدونم آرد ۱۸ درصد که برای بربری استفاده میشه منظور از درصد چی هست؟ یعنی درصد چی به چی باید ۱۸ درصد باشه؟ ممنونم

 • پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.