بازدید دانشجویی
انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه ارومیه

بازدید انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه ارومیه از شرکت پاک اندیشان

بازدید انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه ارومیه

در این دیدار آقای حمید پاشایی ضمن خیر مقدم به اساتید دانشگاه و دانشجویان توضیحاتی را در مورد دستاورد ها، توانمندی ها و دستگاههای پخت نان و شیرینی پاک اندیشان ارائه و به سوالات دانشجویان پاسخ دادند.

در ادامه بازدیدکنندگان از نزدیک فرآیند تولید و با بخش­های مختلف تولید از جمله ساخت قطعات، مونتاژ قطعات، انبار محصولات، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه و کنترل کیفیت آشنا شدند.

در پایان آقای دنیوی استاد، دانشگاه ارومیه برای بالا بردن آگاهی دانشجویان در یک فضای واقعی و در عین حال صمیمی از مدیر عامل شرکت آقای حمید پاشایی تقدیر و تشکر نمودند.