تلفن کارخانه : ۰۴۴-۳۳۷۴۶۰۹۷ و ۳۳۷۴۶۰۹۸-۰۴۴

فاکس :۰۴۴۳۳۷۴۶۰۹۹

صندق پستی :۵۷۱۵۷۶۸۶

ایمیل :info@pakandishan.com

آدرس :آذربایجان غربی ، ارومیه ،۳۵ کیلومتری جاده ارومیه به سلماس ,شهرک صنعتی شماره ۳

ارتباط با بخش فروش

تلفن : ۰۴۴۳۳۷۴۶۰۹۷ , ۰۴۴۳۳۷۴۶۰۹۸

مدیر فروش : ۰۹۱۴۴۴۵۸۲۸۴

کارشناس فروش : ۰۹۱۴۵۷۵۹۳۲۲

در ساعات غیر اداری : ۰۹۱۴۵۷۵۹۳۲۲ , ۰۹۱۴۵۷۵۰۶۹۱

ارتباط با بخش پس فروش

 تلفن :  ۰۴۴۳۳۷۴۶۱۱۴ – ۰۴۴۳۳۷۴۶۱۱۵

در ساعات غیر اداری: ۰۹۱۴۶۲۵۹۹۰۴

ورود

بازیابی رمز عبور