چگونه با آرد های ضعیف (کم گلوتن) مقابله کنیم ؟

چگونه با آرد های ضعیف (کم گلوتن) مقابله کنیم ؟

آرد ضعیف چیست؟

آردی است که مقدار پروتئین آن کم و کیفیت نان آن ضعیف است.

برای مقابله با آرد های ضعیف (کم گلوتن) میتوان از روش های زیل استفاده نمود:

1-  افزودن نمک بیشتر به خمیر

2-  هوادهی آرد از طریق الک کردن

3-  خرید چند نوع آرد و مخلوط کردن آنها با هم

4-  افزودن خمیر قبلی (سرکش) به خمیر جدید

5-  کوتاه تر کردن زمان  استراحت خمیر

6-  افزودن قرص ویتامین ث به یک کیسه آرد( آن را داخل آب حل کرده و روی خمیر می ریزند)

7- استفاده از گلوتن

8- استفاده از بهبود دهنده

9-  افزایش زمان استراحت کیسه های آرد در مغازه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.