علت ایجاد تاولهای درشت ‏و علل داغ زدگی نان ‏

علت ایجاد تاولهای درشت ‏و علل داغ زدگی نان ‏

علت ایجاد تاولهای درشت روی نان چیست؟

هرگاه آرد ما قوی و گلوتن آن زیاد باشد تاول روی نان درشت تر می شود و گاهی نان را دو لایه و دو پوست می کند که ‏نشانه مرغوبیت نان است. نه بدی آن. ولی برای یکنواخت کردن تاولها بهتر است روی نان را شانه بزنیم تا یکنواخت ‏شود. اگر چانه پهن شده محکم به سنگ تنور نچسبد نیز نان دو پوست و دو لایه می شود.

علل داغ زدگی نان چیست؟

‏ داغ زدگی عبارت است از ظهور تاولهای زشت و بد قیافه روی نان. که به دلایل زیر رخ می دهد:‏

  • کوتاهی زمان استفاده از خمیر
  • کوتاهی زمان استراحت چانه
  • نچسبیدن نان به سطح سنگ
  • نداشتن مخمر