فرم رضایتمندی مشتری

YYYY slash MM slash DD

گزینه مورد نظر از میزان رضایت را انتخاب نمایید

نحوه برخورد پرسنل شرکت با شما(ضروری)
مشاوره فنی پرسنل قبل از خرید محصول(ضروری)
تحویل به موقع دستگاه(ضروری)
نحوه بارگیری و ارسال محصول(ضروری)
کیفیت محصول و قیمت آن در مقایسه با کیفیت(ضروری)
تاثیرگذاری محصول خریداری شده در توسعه کسب و کار شما(ضروری)
تمایل به معرفی محصولات شرکت به دیگران(ضروری)
ما را در مقایسه با رقبا چگونه ارزیابی می کنید(ضروری)
نحوه آشنایی با شرکت
برای کسب راهنمایی با یک کلیک تماس بگیرید