فرم رضایتمندی مشتری از نصب و راه اندازی و تعمیرات

YYYY slash MM slash DD

گزینه مورد نظر از میزان رضایت را انتخاب نمایید

نحوه برخورد پرسنل شرکت با شما(ضروری)
سهولت و دسترسی به موقع به خدمات پس از فروش(ضروری)
حضور فنی کار طبق زمان بندی اعلام شده(ضروری)
مهارت کافی فنی کار(ضروری)
رعایت بهداشت محیط(استفاده از لباس کار و تمیز کردن محیط پس از اتمام کار)(ضروری)
دریافت هزینه طبق تعرفه(ضروری)
برای کسب راهنمایی با یک کلیک تماس بگیرید