فروردین ۲۶, ۱۳۹۸

چگونه با آرد های ضعیف (کم گلوتن) مقابله کنیم ؟

چگونه آرد ضعیف را قوی کنیم - راههای مقابله با آرد ضعیف سوالاتی مانند چگونه آرد ضعیف را قوی کنیم ؟، راههای مقابله با آرد ضعیف چیست؟ به دلیل ضعیف بودن آرد در کشور ما بسیار رایج است. در ادامه به بررسی این موضوع می پردازیم. آرد ضعیف چیست؟ آردی است که مقدار پروتئین آن یا به عبارتی گلوتن آن کم و کیفیت نان آن ضعیف است. ... ادامه مطلب

تلفن شرکت: 04433746097

مدیر فروش

آقای پیام پاشایی:  8284 445 0914    داخلی: 10

کارشناسان فروش 

آقای حمزه صوفی:    0892 575 0914    داخلی:13

خانم حیدری:            0691 575 0914    داخلی: 12

خانم چراغی:            9972 445 0914    داخلی:14

خانم سیف اله زاده:  9322 575 0914    داخلی: 11

خانم تاجیک:             0227 612 0993    داخلی: 16

برای کسب راهنمایی با یک کلیک تماس بگیرید