مشکلات، عیوب و روش های رفع آن ها در نان های فانتزی(حجیم و نیمه حجیم)

 مشکلات، عیوب و روش های رفع آن ها در نان های فانتزی(حجیم و نیمه حجیم)

۱- پنجره(پولک) های روی نان خیلی درشت و زیاد علت: آرد خیلی قوی است. خمیر خیلی گرم تهیه شده است. چانه ها خمیر زیاده از حد تخمیر شده اند. روش رفع عیب: خمیر را سرد تهیه کنید و همچنین چانه ها را قدری کم تر در اتاق تخمیر نگهدارید و
تفاوت بین استراحت میانی و تخمیر نهایی

تفاوت استراحت میانی با تخمیر نهایی

استراحت میانی به اين علت است كه در عمل چانه گيري و گرد كردن، خمير تحت فشار قرار گرفته و بافت آن متراكم ميشود، لذا بايستي به آن فرصت داده شود كه از حالت فشردگي خارج گردد و به اصطلاح خودش را باز كند تا محصولي پوك و متخلخل توليد