بازدید دانشجویی

بازدید انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه ارومیه از شرکت پاک اندیشان

در این دیدار آقای حمید پاشایی ضمن خیر مقدم به اساتید دانشگاه و دانشجویان توضیحاتی را در مورد دستاورد ها، توانمندی ها و دستگاههای پخت نان و شیرینی پاک اندیشان ارائه و به سوالات دانشجویان پاسخ دادند. در ادامه بازدیدکنندگان از نزدیک فرآیند تولید و با بخش­های مختلف تولید از