بسته بندی و ارسال

اوج ارسال سفارش مشتریان عزیز در اسفندماه 98

با یاری خداوند توانستیم در بهمن ماه 98 ظرفیت تولید ماشین آلات را بالاتر برده و بیشترین سفارش را دریافت کرده و در اسفندماه بیشترین خروجی دستگاه ها را داشته باشیم و این خود نشان رضایت مشتریان در سراسر ایران دارد . از این تعداد سفارشات حدود 30 درصد برای