مشکلات، عیوب و روش های رفع آن ها در نان های فانتزی(حجیم و نیمه حجیم)

 مشکلات، عیوب و روش های رفع آن ها در نان های فانتزی(حجیم و نیمه حجیم)

۱- پنجره(پولک) های روی نان خیلی درشت و زیاد علت: آرد خیلی قوی است. خمیر خیلی گرم تهیه شده است. چانه ها خمیر زیاده از حد تخمیر شده اند. روش رفع عیب: خمیر را سرد تهیه کنید و همچنین چانه ها را قدری کم تر در اتاق تخمیر نگهدارید و
تفاوت فر طبقه ای با فر گردان

تفاوت فر طبقه ای با فر گردان

مهمترین تفاوت موجود در میان فر طبقه ای با فرگردان می توان به عواملی همچون؛ در فرهای گردان دیسهای خمیر در گاری حمل سینی قرار گرفته و سپس به داخل فر هدایت میشود ( تعداد دیسها بسته به ظرفیت فر میتواند ۱۱،۱۴،۳۲ عدد باشد) که سبب افزایش میزان تولید محصولات