استخدام نیروی کار

استخدام نیروی کار در پاک اندیشان

در شرکت پاک اندیشان، نیروی انسانی توانمند و پرانگیزه مهم‌ترین سرمایه به‌شمار می‌آید. باور داریم آنچه ما را در اوج نشانده سرمایه‌ی انسانی متخصص و کارآمدی است که در کنار هم در محیطی پویا و دوستانه در مسیر هدف مشترکمان پیش می‌رویم.

با توجه به رشد رو به توسعه شرکت پاک اندیشان استخدام نیروی کار به طور مستمر در حال انجام است.

برای پیوستن به شرکت پاک اندیشان ،چنانچه دارای رزومه کاری می باشید آن را از قسمت مقابل برای ما پیوست نمایید و در صورت نبود  فرم خام رزومه را از اینجا دانلود کرده و پس از پر کردن،  آن را ارسال نمایید و یا در صورت تمایل می توانید فرم زیر را هم اکنون آنلاین پر کنید.

پس از ارزیابی اولیه تقاضای شما، بر طبق رویه‌های سازمانی و با توجه به نیاز شرکت مطابق با شغل درخواستی ، رزومه مورد  بررسی قرار گرفته و  در صورت نیاز جهت مصاحبه حضوری از شما دعوت بعمل میاید.

انواع فایل های مجاز : doc, docx, pdf, jpg, حداکثر اندازه فایل: ۶۴ MB.

  فرم استخدام

  متقاضی محترم لطفا به کلیه سوالات با دقت و به صورت کامل پاسخ دهید.

  رده یا رده های شغلی مورد تقاضا

  وضعیت مسکن (الزامی)

  جنسیت (الزامی)

  آیا خدمت نظام وظیفه انجام داده اید؟ (الزامی)

  آیا دارای معافیت از خدمت هستید؟ (الزامی)

  برای کسب راهنمایی با یک کلیک تماس بگیرید