استخدام نیروی کار

همکاری خود را با ما آغاز کنید

استخدام در شرکت پاک اندیشان

در شرکت پاک اندیشان، نیروی انسانی توانمند و پرانگیزه مهم‌ترین سرمایه به‌شمار می‌آید. باور داریم آنچه ما را در اوج نشانده سرمایه‌ی انسانی متخصص و كارآمدی است كه در كنار هم در محیطی پویا و دوستانه در مسیر هدف مشتركمان پیش می‌رویم.

با توجه به رشد رو به توسعه شرکت پاک اندیشان استخدام و جذب نیرو به طور مستمر در حال انجام است.

برای پیوستن به شرکت پاک اندیشان ،چنانچه دارای رزومه کاری می باشید آن را از قسمت مقابل برای ما پیوست نمایید و در صورت نبود  فرم خام رزومه را از اینجا دانلود کرده و پس از پر کردن،  آن را ارسال نمایید و یا در صورت تمایل می توانید فرم زیر را هم اکنون آنلاین پر کنید.

پس از ارزیابی اولیه تقاضای شما، بر طبق رویه‌های سازمانی و با توجه به نیاز شرکت مطابق با شغل درخواستی ، رزومه مورد  بررسی قرار گرفته و  در صورت نیاز جهت مصاحبه حضوری از شما دعوت بعمل میاید.

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

عنوان شغل درخواستی (الزامی)

فایل رزومه (الزامی)

فرم استخدام

متقاضی محترم لطفا به کلیه سوالات با دقت و به صورت کامل پاسخ دهید.

رده یا رده های شغلی مورد تقاضا

_______________ اطلاعات شخصی _______________

_______________ اطلاعات تکمیلی _______________

وضعیت مسکن (الزامی)

جنسیت (الزامی)

آیا خدمت نظام وظیفه انجام داده اید؟ (الزامی)

آیا دارای معافیت از خدمت هستید؟ (الزامی)

_______________ سوابق کار _______________

این فیلد برای متقاضیان کارآموزی اختیاری و برای کارجویان الزامی می باشد

_______________ سوابق تحصیلی _______________

captcha

ورود

بازیابی رمز عبور