استخدام نیروی کار

فرایند استخدام
همکاری خود را با ما آغاز کنید

استخدام در شرکت پاک اندیشان

در شرکت پاک اندیشان، نیروی انسانی توانمند و پرانگیزه مهم‌ترین سرمایه به‌شمار می‌آید. باور داریم آنچه ما را در اوج نشانده سرمایه‌ی انسانی متخصص و كارآمدی است كه در كنار هم در محیطی پویا و دوستانه در مسیر هدف مشتركمان پیش می‌رویم.

با توجه به رشد رو به توسعه شرکت پاک اندیشان استخدام و جذب نیرو به طور مستمر در حال انجام است.

برای پیوستن به شرکت پاک اندیشان ،چنانچه دارای رزومه کاری می باشید آن را از قسمت مقابل برای ما پیوست نمایید و در صورت نبود  فرم خام رزومه را از اینجا دانلود کرده و پس از پر کردن،  آن را ارسال نمایید و یا در صورت تمایل می توانید فرم زیر را هم اکنون آنلاین پر کنید.

پس از ارزیابی اولیه تقاضای شما، بر طبق رویه‌های سازمانی و با توجه به نیاز شرکت مطابق با شغل درخواستی ، رزومه مورد  بررسی قرار گرفته و  در صورت نیاز جهت مصاحبه حضوری از شما دعوت بعمل میاید.

  نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

  عنوان شغل درخواستی (الزامی)

  فایل رزومه (الزامی)

   فرم استخدام

   متقاضی محترم لطفا به کلیه سوالات با دقت و به صورت کامل پاسخ دهید.

   رده یا رده های شغلی مورد تقاضا

   _______________ اطلاعات شخصی _______________

   _______________ اطلاعات تکمیلی _______________

   وضعیت مسکن (الزامی)

   جنسیت (الزامی)

   آیا خدمت نظام وظیفه انجام داده اید؟ (الزامی)

   آیا دارای معافیت از خدمت هستید؟ (الزامی)

   _______________ سوابق کار _______________

   این فیلد برای متقاضیان کارآموزی اختیاری و برای کارجویان الزامی می باشد

   _______________ سوابق تحصیلی _______________

   captcha

   ورود

   بازیابی رمز عبور