وبلاگ

دستگاه پخت نان

نکات خرید دستگاه پخت نان

دستگاه پخت نان دارای انواع گوناگونی می باشند که هر یک دارای ویژگی های مخصوص به خود می باشد اگر در انتخاب دستگاه پخت نان مناسب برای کسب و کار خود نیاز به راهنمایی دارید خواندن این مقاله را به شما توصیه می کنیم. ... ادامه مطلب

تلفن شرکت: 04433746097

مدیر فروش

آقای پیام پاشایی:  8284 445 0914    داخلی: 10

کارشناسان فروش 

آقای حمزه صوفی:    0892 575 0914    داخلی:13

خانم حیدری:            0691 575 0914    داخلی: 12

خانم چراغی:            9972 445 0914    داخلی:14

خانم سیف اله زاده:  9322 575 0914    داخلی: 11

خانم تاجیک:             0227 612 0993    داخلی: 16

برای کسب راهنمایی با یک کلیک تماس بگیرید