فرم دهنده ها

پهن کن اتوماتیک شاطریار

پهن کن اتوماتیک گردبر

پهن کن اتوماتیک

پهن کن اتوماتیک گردبر شاطریار

رول کن

پهن کن دو غلطکی

تقسیم کن خمیر(دیوایدر)

چانه گردکن مخروطی

فر های پخت

دوار پخت نان رستورانی پرتابل

دوار حرارت مستقیم ۲۲۰ پرتابل

فر تونلی پرتابل حرارت غیر مستقیم

فرتونلی

مینی فرگردان با سیستم بخار

فرگردان با سیستم بخار

فرطبقاتی با سیستم بخار

جهت برش نان تست

تست بر

اتاق تخمیر

الک آرد

اتاق تخمیر

اتاق تخمیر

الک آرد

الک آرد

اتاق تخمیر

کالسکه حمل سینی

میزکار

خمیرگیر اسپیرال

ورود

بازیابی رمز عبور