تفاوت فر طبقه ای با فر گردان

تفاوت فر طبقه ای با فر گردان

مهمترین تفاوت موجود در میان فر طبقه ای با فرگردان می توان به عواملی همچون؛

در فرهای گردان دیسهای خمیر در گاری حمل سینی قرار گرفته و سپس به داخل فر هدایت میشود ( تعداد دیسها بسته به ظرفیت فر میتواند 11،۱۴،۳۲ عدد باشد) که سبب افزایش میزان تولید محصولات می گردد ولی در فرهای طبقه ای دیسها به صورت مستقیم در داخل طبقات قرار میگیرند.

در فرهای گردان سینی ها توسط یک الکتروموتور به چرخش در آمده و این سبب یکنواختی در پخت محصول میگردد

اما در فر طبقه ای یک اپراتور برای چرخاندن سینی ها، جهت یکنواختی در پخت نیاز می باشد.