پرفروش ترین دستگاه های سه کار نانوایی

امتیاز
5/5

 برند: پاک اندیشان – مدل: PAS 007 

دستگاه سه کاره نانوایی گرد بر

برای نان: تافتون، لواش گرد و بیضی

امتیاز
5/5

 برند: پاک اندیشان – مدل: PAS 002 

دستگاه سه کاره نانوایی مستطیل بر

برای نان: لواش مستطیل شکل

برای کسب اطلاعات دستگاهها استعلام قیمت مشاوره رایگان تخصصی فرم زیر را پر کنید

  تلفن شرکت: 04433746097

  مدیر فروش

  آقای پیام پاشایی:  8284 445 0914    داخلی: 10

  کارشناسان فروش 

  آقای حمزه صوفی:    0892 575 0914    داخلی:13

  خانم حیدری:            0691 575 0914    داخلی: 12

  خانم چراغی:            9972 445 0914    داخلی:14

  خانم سیف اله زاده:  9322 575 0914    داخلی: 11

  خانم تاجیک:             0227 612 0993    داخلی: 16

  برای کسب راهنمایی با یک کلیک تماس بگیرید