نگهداری از مخمر در دمای مناسب بسیار اهمیت مس یاشد

نکاتی راجب مخمر نان(خمیرمایه)

عمر مخمر چقدر است؟

اگر دمای مغازه خنک باشد حدود ۹ ماه

اگر  گرم باشد حدود ۶ ماه

اگر خیلی داغ باشد حدود ۱ ماه عمر دارد

قدرت تولید گاز در مخمرهای تر ۳ برابر مخمرهای خشک است

دمای ۲۰ درجه زیر صفر و ۴۰ درجه بالای صفر فعالیت مخمرها را متوقف می کند

در  گرمای ۶۰ درجه مخمرها می میرند

مخمر می تواند برای چند هفته در دمای ۲۰ درجه زیر صفر زنده بماند ولی تولید گازش کمتر می شود

اگر مخمری خوب جواب نداد مصرف آن را ۲ برابر کنید

چرا در ایران از خمیر مایه تر استفاه نمی شود؟

در اروپا همه از مخمر تر استفاده می کنند. ولی در ایران ما باید  از مخمر خشک استفاده کنیم. چون آب و هوای ایران گرم است و نانوایان ما تجهیزات لازم برای نگهداری مخمر تر را ندارند و زود خراب می شود .