انواع نان بر اساس نو آرد
آردسفید آردنول آرد گندم نان نانوا شاطر شاطریار خمیرگیر اسپیرال فرتونلی نان لواش نان تافتون نان بریری نان سنگک

تقسیم بندی نان برحسب نوع آرد

انواع نان بر حسب نوع آرد؟

نان سفید: نانی است که از آرد سفید یعنی آردی که در آن فقط دانه غلات به کار می رود، تهیه می شود.

نان قهوه ای: نانی است که در تهیه آرد آن، دانه گندم و ۱۰ درصد پوسته دانه (سبوس) به کار می رود.

نان کامل: نانی است که در تهیه آرد آن، از دانه کامل گندم (دانه به همراه سبوس) استفاده می شود.

نان جوانه گندم: نانی است که به آرد آن، پودر جوانه گندم اضافه می گردد.

ارزش غذایی کدام نوع نان بیشتر است؟

از نظر علم تغذیه، نان هایی که در تهیه آنها از آردهای سبوسدار (مانند نان سنگک و نان بربری) استفاده می شوئد، در مقایسه با آرد سفید ارزش غذایی بالاتری دارند. سبوس غنی ترین منبع غذایی فیبر به شمار می رود که از مواد سلولزی تشکیل شده است. فیبرهای گیاهی به دو نوع محلول و نامحلول تقسیم می شوند. سبوس گندم جزء فیبرهای غذایی نامحلول است که با افزایش حجم مدفوع از بروز یبوست جلوگیری می کند.