گندم در نقاط مختلف جهان

چرا کیفیت گندم شهرها یا کشورهای مختلف با هم متفاوت است؟

‏ به دلائل مختلف کیفیت گندم و آردی که خریداری می کنیم، در بهتر یا بد شدن کیفیت نان پخت شده بسیار موثر است.‏

نوع زمین مورد استفاده برای کشت گندم

نوع بذری که در مزرعه استفاده می کنیم 

شرایط اقلیمی منطقه‌ای که گندم می کاریم

نوع کشت (آبی یا دیمی) گندم

زمان کشت (بهار ـ پاییز) گندم

انوع کود مصرفی و روش و زمان مصرف آن

زمان و روش برداشت گندم در مزرعه 

مدت زمان استراحت گندم در سیلو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.